تجلیل شورای اسلامی شهر و شهردار شاهرود از کارشناسان شهرداری /تمامی نیروهای شهرداری از دیدگاه مدیریت شهری افرادی کاردان و زحمتکش و قابل تقدیر هستند

تجلیل شورای اسلامی شهر و شهردار شاهرود از کارشناسان شهرداری /تمامی نیروهای شهرداری از دیدگاه مدیریت شهری افرادی کاردان و زحمتکش و قابل تقدیر هستند

تجلیل شورای اسلامی شهر و شهردار شاهرود از کارشناسان شهرداری /تمامی نیروهای شهرداری از دیدگاه مدیریت شهری افرادی کاردان و زحمتکش و قابل تقدیر هستند
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه هر نهاد و سازمانی برای پیشبرد اهداف و تحقق آرمانهای خود در جهت کسب رضایت عمومی شهروندان جامعه به سه سرمایه اقتصادی، انسانی و اجتماعی نیاز دارد، گفت: افزایش خدمت رسانی به شهروندان با همت کارکنان و مدیران شهرداری امکان پذیر است و امروز این یک واقعیت است که تقدیر از این قشر زحمتکش فقط بخش کوچکی از قدردانی زحمات این عزیزان است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات