رفع تصرف تاسیسات غیرمجاز واقع در بستر رودخانه جاجرود توسط امور آب...

مدیر منابع آب شهرستان های تهران و پردیس از رفع تصرف تاسیسات غیرمجاز واقع در بستر رودخانه جاجرود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "راما حبیبی"  با بیان مطلب فوق افزود: طبق گزارش واحد آب های سطحی امور منابع آب تهران بزرگ مشخص گردید، شخصی اقدام به ساخت گلخانه و تاسیسات غیرمجاز دیگر واقع در بستر رودخانه جاجرود نموده که این اقدامات موجب انسداد و کاهش ظرفیت آبگذاری رودخانه مذکور شده است.

وی ضمن اعلام صدور دادنامه قطعی از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی برصدور حکم به بی حقی خواهان بدوی  و جلوگیری از محکومیت شرکت آب منطقه ای تهران در ادامه گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی آب های سطحی این امور، در راستای قانون توزیع عادلانه آب و برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی،  اقدام به تخریب گلخانه ها و تاسیسات غیرمجاز واقع در بستر رودخانه جاجرود عمل آمد که به شکایت فرد خاطی انجامید.

حبیبی در خصوص گزارش روند شکایت این شخص از شرکت آب تهران تصریح کرد: متخلف نسبت به طرح دعوی مبنی بر مطالبه خسارت خود اقدام کردکه در مرحله نخست به صدور محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ ۴۵ میلیارد ریال بابت مطالبه خسارت و همچنین خسارت ناشی از افت ارزش اقتصادی پول وسایر خسارتهای دادرسی، منجر شد اما با اقدام به موقع کارشناسان حقوقی  در مرحله تجدید نظر، حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر گردید.

مدیر منابع آب تهران بزرگ با هشدار نسبت به لزوم هوشیاری مردم به هنگام انجام معاملات در نزدیکی رودخانه هاخاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات