مدیر پروژه طرح آبرسانی به شهر اردبیل منصوب شد

با صدور ابلاغی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیر پروژه طرح آبرسانی به شهر اردبیل منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس مهران جوان اجدادی» را به سمت مدیر پروژه طرح آبرسانی به شهر اردبیل منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس مهران جوان اجدادی آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون طرح و توسعه، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان «مدیر پروژه طرح آبرسانی به شهر اردبیل» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند قادر متعال در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های طرح فوق و ماموریت های سازمانی محوله، تحت مدیریت نماینده مجری طرح آبرسانی به شهر اردبیل موفق باشید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات