توقیف لودر و کمپرسی حین برداشت غیرمجاز در بستر « صحرارود»

فعالیت غیرمجاز در بستر یکی از رودخانه های فصلی شهرستان فسا منجر به توقیف یکدستگاه لودر و یکدستگاه کمپرسی شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه فارس؛ گروههای گشت و بازرسی سواحل و رودخانه های این شرکت طی عملیاتی برداشت های غیرمجاز در بستر رودخانه صحرارود فسا را متوقف کردند.

این گروهها با هماهنگی دستگاه قضایی یکدستگاه لودر و یکدستگاه کمپرسی را متعلق به برداشت کنندگان غیرمجاز توقیف کردند و به پارکینگ انتقال دادند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات