رفع تصرف 500متری حریم آبراهه شهرک آفتاب

حریم یکی از آبراهه های شهرستان جهرم آزاد شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه فارس؛ گروههای گشت و بازرسی این شرکت حریم آبراهه شهرک آفتاب جهرم را آزاد کردند.

در این عملیات ،درختکاری به عمل آمده در حریم آبراهه فوق که باعث  تصرف 500 متر مربعی آن شده بود، برطرف گردید.

حریم آبراهه شهرک آفتاب جهرم با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی آزاد و به حالت سابق خود بازگشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات