عملیات آزادسازی بستر و حریم « زین آباد »

حریم و بستر رودخانه متصرف شده شهرستان داراب آزاد شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه فارس؛گروههای گشت و بازرسی این شرکت طی عملیاتی حریم و بستر رودخانه «زین آباد» را آزاد کردند.

در این عملیات دپوی مصالح قرار داده شده در حریم و بستر رودخانه تخریب و جمع آوری شد و وضع رودخانه به حالت سابق بازگشت.

رفع تصرف و آزادسازی بستر و حریم رودخانه زین آباد با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات