تخریب بند خاکی غیرمجاز در بستر «چاه مسی»

یکی از آبراهه های شهرستان زرین دشت با عملیات گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از تصرف آزاد شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه فارس؛ آبراهه چاه مسی در شهرستان زرین دشت با نصب یک بندخاکی غیرمجاز مورد تصرف واقع شده بود و مسیر این آبراهه را مسدود می کرد.

طی عملیاتی با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی ، بند خاکی غیرمجاز تخریب و بستر رودخانه رفع تصرف و باز شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات