مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین؛ امیدوارم با همراهی شهروندان در نهادینه کردن فرهنگ مصرف کوشا باشیم

مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین؛ امیدوارم با همراهی شهروندان در نهادینه کردن فرهنگ مصرف کوشا باشیم

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات