نقشه راه هوشمندسازي تدوين شده است / پايش برخط شاخص ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  مهندس هادي مدقق در گفت وگو با راديو پيام گفت: مركز پايش صنعت برق در راستاي پياده سازي برنامه هوشمندسازي در شبكه برق راه اندازي شده است.
مدير كل دفتر هوشمندسازي و فن آوري هاي نوين توانير گفت: مركز پايش صنعت برق (TMC) il]kdk  با هدف پايش برخط شاخص هاي استراتژيك شركت هاي زير مجموعه و پايش مصرف برق راه اندازي و فعاليت خود را آغاز كرد.
مهندس مدقق خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز به منظور توسعه فعاليت هاي غيرحضوري، اقدام به حذف قبوض كاغذي شد كه همراستا با برنامه هاي هوشمندسازي در شبكه برق صورت گرفت.

وي اضافه كرد: از سال هاي گذشته نيز سامانه هايي طراحي و راه اندازي شده بود كه همه اين ها كمك خواهد كرد  تا خدمت بهتر و با هزينه كمتر را به مردم ارائه كنيم
مدقق اظهارداشت:  در اين مركز دسترسي لحظه اي و آنلاين به 39  سيستم خدمات مشتركان، مراكز اتفاقات برق، مراكز داده كنتورهاي هوشمند در شركت هاي توزيع و سامانه كنتورهاي بازار برق در شركت مديريت شبكه برق ايران برقرار شده و امكان پايش و ارزيابي روزانه عملكرد شركت هاي زيرمجموعه نيز فراهم شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات