برگزاری جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی با ۳ دستور

برگزاری جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی با ۳ دستور


جلسه شوراى مرکزی نظام مهندسی ساختمان بعدازظهر روز سه شنبه سوم تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جلسه شوراى مرکزی نظام مهندسی ساختمان بعدازظهر روز سه شنبه سوم تیرماه با حضور اکثریت اعضا در محل شورای مرکزی برگزار شد.

معرفی مدیرعامل صندوق مشترک وفق بند «ض» ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی در دستور کار جلسه بود که براساس تصمیم شورای مرکزی، مدیرعامل این صندوق انتخاب شد.

همچنین در این جلسه بازنگری نظام نامه ها و شیوه نامه های شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحث و بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی دستور کار دیگر جلسه شورای مرکزی بود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات