فراخوان مزایده املاک شماره 99/1 اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

فراخوان مزایده املاک شماره 99/1 اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

متقاضيان جهت اخذ فرم تقاضا، تكميل و ارائه مدارك وكسب اطلاعات لازم به سايتwww.setadiran.ir مراجعه نمايند.
شایان ذکر است؛
1- انتقال سند پس از صدور صورت مجلس تفكيكي و اخذ سند تك برگ از اداره كل ثبت اسناد و املاك امكان پذير است
2-كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال،عوارض شهرداري ومالياتي و ...بر عهده برنده مزايده می باشد
3-متقاضي مي بايست از محل بازديد به عمل آورده و از شرايط موجود اطلاع يابد ،هر گونه نواقص بر عهده برنده مزايده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات