شهرداری ها از روش های نوین مدیریت پسماند بهره گیرند

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات