اطلاعیه اعلام انصراف از گرفتن وام بانک ایران زمین

اطلاعیه اعلام انصراف از گرفتن وام بانک ایران زمین

اطلاعیه اعلام انصراف از گرفتن وام بانک ایران زمین

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات