برگزاري نخستين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم درسالجاري

برگزاري نخستين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم درسالجاري


نخستين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم درسالجاري در فرمانداري اين شهرستان برگزارشد.

به گزارش«پارما» جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم در سال جاري به رياست فرماندار شهرستان ، معاون فرماندار و با حضور اعضاءكارگروه در محل فرمانداري شهرستان سميرم برگزارشد.

در اين كارگروه سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم ضمن خير مقدم و ارائه گزارش عملكرد سال گذشته مهمترين دستاورد كارگروه مديريت پسماند شهرستان را تصويب نهايي طرح جامع مديريت پسماند شهرستان عنوان كرد.

در اين جلسه پيگيري در خصوص طرح جامع مديريت پسماند شهرستان سميرم جهت طرح در كارگروه استاني و تصويب نهايي آن، پيگيري اخذ مجوز زيست محيطي جايگا ههاي دفع  موجود ويا معرفي جايگاه دفع پسماند مناسب برابر ضوابط زيست محيطي پيوست  ظرف دو هفته آتي ،پيگيري لازم نسبت به جمع آوري بهداشتي و بي خطر سازي پسماندهاي پزشكي مطب ها و مراكز بهداشتي سطح شهرستان و برخورد قضايي لازم با واحدهاي متخلف تصويب شد.

همچنين كاهش جايگاههاي دفع پسماند در هر بخشداري و شهرداري به يك جايگاه و ساماندهي جايگاه دفع موجودتا زمان اخذ مجوزهاي لازم ،بازديد مشترك كارشناسان محيط زيست شهرستان با كارشناسان هر شهرداري و بخشداري جهت رفع مشكلات جايگاههاي موجود، همكاري دستگاههاي اجرايي شهرستان با بخشداري مركزي جهت رفع مشكل فاضلاب روستايي بخش مركزي از ديگر مهمترين مصوبات اين جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات