شکار و صید ۳۷۵ عدد انواع  پرندگان و پستانداران در استان قزوین

شکار و صید ۳۷۵ عدد انواع  پرندگان و پستانداران در استان قزوین


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مهدی طاهری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین با اعلام این خبرگفت:  تعداد کل متخلفین ۷۲نفر و تعداد کل تخلف ۶۰مورد که ۵مورد پرونده مختومه و۵۷  مورد پرونده در جریان است.
وی با اشاره به سایر اقدامات موثر این یگان برای حفاظت از تنوع زیستی استان گفت: درسه ماه گذشته تعداد ۳۵۶  عدد پرنده غیر مجاز شکار، ۱۹ عدد شکار غیر مجاز پستانداران، ۱۶عدد زنده گیری پرندگان، ۱۴فقره شروع به شکار، ۷مورد نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده،  ۱۲قبضه  سلاح مجاز و ۵قبضه سلاح غیر مجاز توسط محیط بانان این استان کشف شده است .
طاهری اظهار داشت: در این مدت با تلاش های گسترده و شبانه روزی محیط بانان حفاظت محیط زیست استان از وقوع شکار تعداد ۱۴گونه جانوری  قبل ازشروع به شکارجلوگیری و متخلفان دستگیر به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به سایر اقدامات موثر این یگان برای حفاظت از تنوع زیستی استان گفت:۵ قبضه سلاح غیر مجاز، ۱۲ قبضه سلاح مجاز  و۴۵ سری ادوات و وسائل شکار نیز توسط محیط بانان این استان کشف شده است.
طاهری همچنین  از شناسایی و رسیدگی به تعداد  ۷فقره آلودگی های زیست محیطی خبر داد و گفت: در خصوص  تخریب محیط زیست ۷مورد وتعلیف غیر مجاز ۱۹مورد گزارش شده است۱۹ مورد تخلفات شکارغیر مجاز پستانداران و  ۷مورد پرونده ها مربوط به تخلفات آلودگی و تخریب محیط زیست است.
وی با اشاره به سایر اقدامات موثر این یگان برای حفاظت از تنوع زیستی استان گفت: در سه ماه گذشته  ۲۰ مورد نگهداری ، خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده توسط محیط بانان این استان کشف شده است.
طاهری همچنین  از شناسایی و رسیدگی به تعداد دوازده مورد تخریب، هفت مورد تعلیف غیر مجاز دام ، چهارده فقره آتش سوی خبرداد و گفت: اعمال قوانین و مقررات پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست، اطفای حریق و انجام امور امدادی به هنگام بروز حوادث در مناطق حفاظت شده، همکاری در اجرای برنامه های آمارگیری از حیات وحش و نمونه برداری از گونه های گیاهی و جانوری ، حفاظت از مستحدثات سازمان و جلوگیری از آسیب رسانی به آنهادر مناطق چهارگانه، پیشگیری و مقابله با مراکز غیر قانونی از جمله کارگاه های تاکسیدرمی و مراکز فروش غیر مجاز حیوانات، تعامل با مراجع نظامی از جمله وظایف یگان در این دستور العمل است.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات