تامین روشنایی باغ رضوانِ آرامستان با نصب پایه های روشنایی توسط شهرداری خرمشهر

تامین روشنایی باغ رضوانِ آرامستان با نصب پایه های روشنایی توسط شهرداری خرمشهر

تامین روشنایی باغ رضوانِ آرامستان با نصب پایه های روشنایی توسط شهرداری خرمشهر

پس از جلسه شهردار خرمشهر و ارائه دستورکارهای .....

پنج شنبه ٥ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات