سد معبر، تضییع حقوق شهروندی است.

سد معبر، تضییع حقوق شهروندی است.

سد معبر، تضییع حقوق شهروندی است
سرپرست واحد بازرسی و سد معبر شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه خدمات شهری، طیف گسترده ای از وظایف نهاد خدمتگذار شهرداری را بر عهده دارد، گفت: و یکی از اصلی ترین بازوان مدیریت شهری این حوزه است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود،سید عباس میر باقری با بیان اینکه استفاده از معابر، خیابان ها و پیاده رو ها حق عمومی تمامی شهروندان است، افزود:سد معبر تضییع حقوق شهروندان است.
وی ضمن بیان این مطلب که، واحد بازرسی و سد معبر در مرحله اول با تذکر کتبی به مغازه دارانی که اقدام به سد معبر نموده اند به صورت کتبی اخطار می نمایند و در صورتی که مغازه دار نسبت به رفع سد معبر اقدام ننمایند، بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری با تخلف برخورد خواهد شد، البراز داشت: وظیفه شهرداری صیانت از حق طبیعی شهروندان است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات