اجرای طرح‌های عمرانی مهم‌ترین هدف توسعه شهری است/ همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق مردم است

اجرای طرح‌های عمرانی مهم‌ترین هدف توسعه شهری است/ همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق مردم است

اجرای طرح‌های عمرانی مهم‌ترین هدف توسعه شهری است/ همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق مردم است
مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه اجرای عملیات های عمرانی مهمترین هدف توسعه شهری است،گفت: همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق مردم باشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، محمود تیموری با بیان تسریع در روند اقدامات عمرانی و آبادانی در شهر،افزود: یکی از رسالتهای اصلی مدیریت شهری ارتقاء سطح کیفی پروژههای عمرانی است که توسعه زیرساختهای شهری را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری نشانه ارج نهادن به حقوق شهروندی است، ابراز داشت:
بر این اساس سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهروندی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات