اقدامات پیشگیرانه شهرداری تفرش جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا همچنان ادامه دارد

اقدامات پیشگیرانه شهرداری تفرش جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا همچنان ادامه دارد

نصب بنرهای آموزشی و گندزدایی و ضدعفونی نمودن اماکن عمومی سطح شهر از جمله، سرویسهای بهداشتی، نیمکتهای پارک ها، ایستگاههای تاکسی و سطل های زباله و .. از جمله اقداماتی است که روزانه جهت مبارزه با ویروس کرونا توسط شهرداری انجام میگردد.

IMG_2020062538623IMG_2020062531909IMG_2020062525964IMG_2020062519426IMG_2020062511868

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات