کارگروه بخش جوان کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل شروع بکار...

کارگروه بخش جوان کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل به منظور انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به کارشناسان جوان شروع بکار کرد.

مهندس سعید یزدان خواه، دبیر اجرایی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل در این جلسه با بیان اینکه اعضای این کارگروه از دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان و نخبه از رشته های مختلف تحصیلی در علوم آب و آبیاری و زهکشی تشکیل شده است، گفت: فعالیت کارگروه بخش جوان و هماهنگی با سایر کارگروه ها و ایجاد پل ارتباطی قوی بین کمیته منطقه ای و کارشناسان جوان را در پیشبرد اهداف کمیته منطقه ای حائز اهمیت دانست.

رییس کارگروه بخش جوان کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل اهم اهداف و وظایف این کارگروه را انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به کارشناسان جوان (در قالب بروشور، کتاب، مجله و...)، تهیه ی بانک اطلاعاتی در زمینه ی منابع آب و سیستم های آبیاری و زهکشی و سازه های آبی در استان و ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی و برقراری روابط بین متخصصین آبیاری با نهادها و شرکت های آبیاری عنوان کرد.

دکتر یزدخواستی برنامه ریزی برای تشکیل گردهمایی هایی با حضور متخصصین مجرب جهت آشنا ساختن متخصصین جوان آبیاری با مشکلات و موانع پروژه های اجرایی، برگزاری همایش ها و کارگاه ها به منظور ترویج و بهره برداری از طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه مختلف مهندسی آب، جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان مهندسی آب در کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی را از دیگر اهداف  شکل گیری این کارگروه برشمرد.

وی در ادامه برنامه پیشنهادی یکساله کارگروه در راستای نیل به اهداف کارگروه را بیان کرد و مقرر شد اعضای کارگروه ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه یکساله اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه همچنین مقرر شد طراحی و مدیریت سایت کمیته منطقه ای و تهیه و چاپ خبرنامه‌های فصلی با همکاری کارگروه جوانان انجام گیرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات