کاهش چشمگیر بارندگی درخرداد ماه 1399

سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس آمار ایستگاه های تحت پوشش شرکت آب منطقه ای گلستان ، میانگین بارندگی استان در خرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ، 65 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت ، 75 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فراز جو افزود: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان خرداد 99 حدود 449 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 35 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 7 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: میانگین بارندگی دوره مذکور در حوضه آبریز گرگانرود حدود 556 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه درازمدت حدود 6 درصد افزایش نشان می دهد. این مقدار در حوضه آبریز قره سو حدود 575 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه درازمدت حدود 14 درصد افزایش نشان می دهد.

وی در ادامه بیان کرد : بیشترین  مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان خرداد 99 در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود 688 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه درازمدت حدود 36 درصد افزایش نشان می دهد و در همین دوره زمانی ، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه ای نیز در ایستگاه گلیداغ به مقدار 792 میلیمتر اعلام شده است.

مهندس فرازجو افزود : در دوره مذکور ، آبدهی سرشاخه های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی ، حدود 42 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 2 درصد افزایش نشان می دهد.  این مقدار در سرشاخه های رودخانه  قره سو در ایستگاه آب سنجی گرمابدشت حدود 14میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 19درصد افزایش نشان می دهد.

گفتنی است شرکت آب منطقه ای گلستان از هم استانی های عزیز و گردشگران محترم خواهشمند است در حاشیه رودخانه های دایمی و فصلی استان توقف نکنند و همچنان از نزدیک شدن ،  شنا کردن و شستشوی خودرو و ماشین الات کشاورزی در رودخانه ها ، مسیل ها و مخازن سدها خودداری نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات