علت عدم تعادل در بازار مسکن چیست؟

اردیبهشت ماه امسال بیش از نیمی از معاملات مسکن شهر تهران به میزان ۵۲ درصد در واحدهای مسکونی با زیربنای ۴۰ تا ۸۰ متر مربع صورت گرفته و این در حالی است که بالاترین میزان رشد قیمت مربوط به واحدهای با متراژ ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر مربع به میزان ۴۲. در خصوص پراکندگی معاملات در مناطق شهر تهران نیز ارتباطی بین تعداد قراردادهای خرید و فروش با میزان رشد قیمت وجود ندارد. اردیبهشت ماه امسال مناطق ۵، ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب بالاترین تعداد معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که بالاترین رشد سالیانه قیمت به ترتیب در مناطق ۱۹، ۱۶، ۶ و ۲۱ اتفاق افتاد. از طرف دیگر در شرایطی که منطقه ۱ تهران رتبه یازدهم از نظر تعداد معاملات در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهد، خرداد ماه ۱۳۹۹ بالاترین رشد ماهیانه قیمت را نیز به میزان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات