معاون عمرانی استاندار تهران: تخلفات ساختمانی کلی و جزئی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، محمد تقی زاده درباره مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مرتبط با لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایطی چه ضرورت قلع داشته باشد و چه نداشته باشد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ در حقیقت تصویب چنین طرحی در حوزه اختیارات شورا نیست. تقی زاده تاکید کرد: ساخت و ساز غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز است چه ۵۰ مترمربع باشد چه ۵۰۰ متر و چه ۵۰۰۰ مترمربع؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که بر اساس کدام قانون، آیین نامه و یا مصوبه هیات وزیران، این اختیار به شوراهای اسلامی شهر داده شده است که در این حوزه تصمیم گیری و تنفیذ اختیار کنند؟ آنچه که برداشت ناثواب از ماده ۱۰۰ است این که شهرداری‌ها می‌توانند تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کنند درحالی که این واژه دلیل بر اختیار شهرداری برای ارسال تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات