همکاری شرکت مهندسی مشاور ری آب با شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه ای با مهندس طاهری زاده مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ری آب در خصوص همکاری با شرکت آب منطقه ای کرمان و مسائل و مشکلات پروژه ها و طرحهای آبی در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، روز شنبه هفتم تیرماه جلسه ای با حضور مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مهندس طاهری زاده مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ری آب در محل دفتر تهران برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات پروژه ها و طرحهای آب بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد شرکت مهندسی مشاور ری آب با شرکت آب منطقه ای کرمان همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات