راهنمای آموزشی توصیه های ساده برای مصرف آب

دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفا به منظور آشنایی مصرف کنندگان آب با راهکارهای ساده مدیریت مصرف آب، اقدام به تهیه راهنمای آموزشی نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو به منظور آشنایی مصرف کنندگان آب با راهکارهای ساده مدیریت مصرف آب، اقدام به تهیه راهنمای آموزشی نموده است. در تهیه این راهنما سعی شده تا ضمن رعایت اجمال و به زبان ساده اطلاعات مفیدی در زمینه مفاهیم پایه در مورد منابع و مصارف آب تغییرات اقلیمی و شرایط خاص آب و هوایی و منابع آب ایران قوانین و مقررات استانداردها و تعرفه های مرتبط با آب ارائه شود. همچنین راهکارهای مختلف و عمومی مدیریت مصرف آب در کاربری های غیرخانگی و خانگی در این راهنما ارائه شده است و سعی شده تا مثال های ملموس برای خوانندگانی که شناخت قابل توجهی از مسائل مرتبط با آب ندارند در آن ارائه شود.

توصیه های ساده برای مصرف آب

تارنمای جامع مدیریت مصرف و بهره وری آب در ایران: https://watercm.ir/

تارنمای شرکت مدیریت منابع آب ایران: www.wrm.ir

تارنمای دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو: http://wcm.moe.gov.ir/

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات