بهینه‌سازی انرژی، راهکاری برتر برای کاهش چالش‌های صنعت برق

بهینه‌سازی انرژی، راهکاری برتر برای کاهش چالش‌های صنعت برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت برق، بهینه‌سازی انرژی را راهکاری برتر، برای کاهش چالش‌های صنعت برق برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، مدیران عامل صنعت آب و برق استان در جلسه با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، به ارائه گزارش از عملکرد سازمان تحت امر خود و بیان چالش‌های پیش‌رو پرداختند.

ابوالفضل اسدی در این نشست، رسالت شرکت برق منطقه‌‌ای یزد را انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به شبکه توزیع و مشترکین بزرگ و همچنین مبادله برق در شبکه سراسری دانست که شبکه‌های برق این شرکت با ۱۱ خط انتقال و فوق توزیع با استان‌های همجوار در ارتباط است.

وی ضمن ارائه گزارش از تعداد مشترکین برق استان، ظرفیت نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد؛ این استان را از لحاظ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در رتبه اول کشوری بیان کرد و افزود: حدود ۸۲ درصد از بار مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود که این موضوع نشان دهنده مصرف برق در بخش مولد و اشتغال‌زا در استان یزد است.

اسدی همچنین پیک بار مصرف استان در سال ۹۸ را به میزان ۱۶۶۸ مگاوات اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۹۹ به ۱۸۳۵ برسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد برای گذر موفق از پیک بار تابستان، در نظر گرفتن برخی از طرح‌ها و راهکار‌ها را خاطر نشان کرد و طرح‌های ذخیره عملیاتی صنایع، طرح‌های اوج بار، طرح‌های تعطیلات تعمیرات و سایر طرح‌های مختلف تشویقی را از جمله این راهکار‌ها برشمرد.

وی افزود: تعامل موثر و دوسویه با جامعه و نخبگان، فعال نمودن و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خدمات انرژی و استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش مصرف انرژی از جمله راهکار‌های دیگری است که می‌توانیم برای استفاده بهینه از انرژی در صنعت برق استفاده کنیم.

دکتر اسدی همچنین چالش‌های پیش‌روی صنعت برق را برشمرد و تکلیفی و غیرواقعی بودن قیمت برق، بهینه نبودن مصرف انرژی به خاطر قیمت پایین آن، پایین بودن بهره‌وری سرمایه و به تبع آن خواب بخش زیادی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق در ۸ ماه غیر گرم از سال، سهم ناچیز از محل درآمد عمومی و عدم رعایت حریم خطوط در برخی موارد را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با توجه به تشدید مشکلات نقدینگی و وصول مطالبات، در این حوزه به یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیازمندیم.

وی با اشاره به عقد قرارداد حدود ۳۵۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی خاطرنشان کرد: از این میزان ۵۸٫۵ مگاوات نیروگاه در مدار قرار گرفته و حدود ۱۰ مگاوات نیز تا پایان تابستان ۹۹ اضافه خواهد شد و در حال تلاش برای استفاده و بهره‌برداری بهینه از این نیروگاه‌ها هستیم.

این مقام مسئول در صنعت برق همچنین یادآور شد: تراز تولید و مصرف استان حسب نیاز مصرف،‌ دما و شرایط تولید برق در کشور، توسط دیسپاچینگ ملی و شرکت توانیر تعیین می‌شود و پیک بار استان هر هفته و روزانه به طور جدی پایش و گزارش می‌شود و امیدواریم بتوانیم با مدیریت بهتر مصرف، خصوصا در ادارات استان به خوبی از پیک بار سال ۹۹ عبور کرده و شاهد گذر موفق از پیک بار تابستان باشیم.

در ادامه این نشست، سایر مدیران عامل صنعت آب و برق استان، پیشنهادهای خود را برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت برق، بهینه‌سازی انرژی را راهکاری برتر، برای کاهش چالش‌های صنعت برق برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، مدیران عامل صنعت آب و برق استان در جلسه با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، به ارائه گزارش از عملکرد سازمان تحت امر خود و بیان چالش‌های پیش‌رو پرداختند.

ابوالفضل اسدی در این نشست، رسالت شرکت برق منطقه‌‌ای یزد را انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به شبکه توزیع و مشترکین بزرگ و همچنین مبادله برق در شبکه سراسری دانست که شبکه‌های برق این شرکت با ۱۱ خط انتقال و فوق توزیع با استان‌های همجوار در ارتباط است.

وی ضمن ارائه گزارش از تعداد مشترکین برق استان، ظرفیت نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد؛ این استان را از لحاظ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در رتبه اول کشوری بیان کرد و افزود: حدود ۸۲ درصد از بار مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود که این موضوع نشان دهنده مصرف برق در بخش مولد و اشتغال‌زا در استان یزد است.

اسدی همچنین پیک بار مصرف استان در سال ۹۸ را به میزان ۱۶۶۸ مگاوات اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۹۹ به ۱۸۳۵ برسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد برای گذر موفق از پیک بار تابستان، در نظر گرفتن برخی از طرح‌ها و راهکار‌ها را خاطر نشان کرد و طرح‌های ذخیره عملیاتی صنایع، طرح‌های اوج بار، طرح‌های تعطیلات تعمیرات و سایر طرح‌های مختلف تشویقی را از جمله این راهکار‌ها برشمرد.

وی افزود: تعامل موثر و دوسویه با جامعه و نخبگان، فعال نمودن و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خدمات انرژی و استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش مصرف انرژی از جمله راهکار‌های دیگری است که می‌توانیم برای استفاده بهینه از انرژی در صنعت برق استفاده کنیم.

دکتر اسدی همچنین چالش‌های پیش‌روی صنعت برق را برشمرد و تکلیفی و غیرواقعی بودن قیمت برق، بهینه نبودن مصرف انرژی به خاطر قیمت پایین آن، پایین بودن بهره‌وری سرمایه و به تبع آن خواب بخش زیادی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق در ۸ ماه غیر گرم از سال، سهم ناچیز از محل درآمد عمومی و عدم رعایت حریم خطوط در برخی موارد را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با توجه به تشدید مشکلات نقدینگی و وصول مطالبات، در این حوزه به یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیازمندیم.

وی با اشاره به عقد قرارداد حدود ۳۵۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی خاطرنشان کرد: از این میزان ۵۸٫۵ مگاوات نیروگاه در مدار قرار گرفته و حدود ۱۰ مگاوات نیز تا پایان تابستان ۹۹ اضافه خواهد شد و در حال تلاش برای استفاده و بهره‌برداری بهینه از این نیروگاه‌ها هستیم.

این مقام مسئول در صنعت برق همچنین یادآور شد: تراز تولید و مصرف استان حسب نیاز مصرف،‌ دما و شرایط تولید برق در کشور، توسط دیسپاچینگ ملی و شرکت توانیر تعیین می‌شود و پیک بار استان هر هفته و روزانه به طور جدی پایش و گزارش می‌شود و امیدواریم بتوانیم با مدیریت بهتر مصرف، خصوصا در ادارات استان به خوبی از پیک بار سال ۹۹ عبور کرده و شاهد گذر موفق از پیک بار تابستان باشیم.

در ادامه این نشست، سایر مدیران عامل صنعت آب و برق استان، پیشنهادهای خود را برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات