تشریح عملکرد معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد

تشریح عملکرد معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، سید رضا حسینی، طراحی سیستم تاسیسات بر اساس فرمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور ثبت و نگهداری دارایی‌های ایجادشده و پاسخگویی به ممیزان مالیاتی شرکت در خصوص معاملات فصلی را بخشی از عملکردهای معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد در بخش امور مالی و ذیحسابی دانست.

وی با اشاره به قطعی نمودن مالیات حقوق تا سال ۹۶ و بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه مربوطه ادامه داد: قطعی نمودن معاملات فصلی سنوات ۹۲ و ۹۶ و دریافت بخشودگی ۱۰۰ درصدجرایم مربوط به پرونده‌های مذکور، برگزاری جلسات دفاعیه برای پیگیری سنوات۸۹، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ که منجر به صدور قطعی رای هیئت مذکور شد از دیگر عملکردهای شاخص امور مالی و ذی‌حسابی در سال گذشته است.

حسینی در شرح برنامه‌های این واحد در سال ۹۹ خاطر نشان کرد: الکترونیکی نمودن پرداخت‌های شرکت، حذف چک و ثبت دانش فرایندهای مالی از برنامه‌های مهم و شاخص امور مالی و ذی‌حسابی شرکت در سال ۹۹ خواهند بود.

تدوین دستورالعمل‌ها و چک‌لیست بازدیدهای دوره‌ای جهت ارزیابی و امتیازدهی در بخش‌های خدمات‌رسان با همکاری دفتر HSE، تدوین فرایندها و خودکارسازی کلیه فرایندهای رفاهی و اداری اداره نظارت بر خدمات در بستر نرم‌افزار BPMS و پیاده‌سازی آزمایشی موفق یک نمونه، نیز بخشی از عملکرد شاخص اداره نظارت بر خدمات در سال ۹۸ بوده است.

سید رضا حسینی در ادامه در راستای دولت الکترونیک، تعویض و به‌روزآوری سیستم اعلام و اطفای حریق را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره نظارت بر خدمات شرکت برق منطقه‌ای یزد در سال ۹۹ برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۱۰۳ جلسه کمیسیون مناقصه و برگزاری ۳۱ مورد مناقصه و ۲ مورد مزایده در سال گذشته گفت: از تعداد جلسات مناقصه و مزایده برگزار شده، ۹۶ مورد به عقد قرارداد و ۳ مورد ترک تشریفات مناقصه و مزایده منجر شده است.

حسینی عقد قرارداد خرید ۵ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و ۵ دستگاه ترانس کمکی زمین با مبلغ حدود ۲۷۰ میلیارد ریال و تهاتر بدهی برق مصرفی شرکت ذوب و روی بافق طی دو مرحله با مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان را از دیگر عملکردهای شاخص امور تدارکات و قراردادهای برق منطقه‌ای یزد دانست.

تهاتر مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران شرکت و حتی صنعت برق کشور با بدهی برق مصرفی مشترکین شرکت و همچنین برگزاری حداقل یک مورد مزایده برای فروش اقلام اقساطی و مازاد بر نیاز شرکت از جمله برنامه‌های شاخص معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد برای سال ۹۹ است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، سید رضا حسینی، طراحی سیستم تاسیسات بر اساس فرمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور ثبت و نگهداری دارایی‌های ایجادشده و پاسخگویی به ممیزان مالیاتی شرکت در خصوص معاملات فصلی را بخشی از عملکردهای معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد در بخش امور مالی و ذیحسابی دانست.

وی با اشاره به قطعی نمودن مالیات حقوق تا سال ۹۶ و بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه مربوطه ادامه داد: قطعی نمودن معاملات فصلی سنوات ۹۲ و ۹۶ و دریافت بخشودگی ۱۰۰ درصدجرایم مربوط به پرونده‌های مذکور، برگزاری جلسات دفاعیه برای پیگیری سنوات۸۹، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ که منجر به صدور قطعی رای هیئت مذکور شد از دیگر عملکردهای شاخص امور مالی و ذی‌حسابی در سال گذشته است.

حسینی در شرح برنامه‌های این واحد در سال ۹۹ خاطر نشان کرد: الکترونیکی نمودن پرداخت‌های شرکت، حذف چک و ثبت دانش فرایندهای مالی از برنامه‌های مهم و شاخص امور مالی و ذی‌حسابی شرکت در سال ۹۹ خواهند بود.

تدوین دستورالعمل‌ها و چک‌لیست بازدیدهای دوره‌ای جهت ارزیابی و امتیازدهی در بخش‌های خدمات‌رسان با همکاری دفتر HSE، تدوین فرایندها و خودکارسازی کلیه فرایندهای رفاهی و اداری اداره نظارت بر خدمات در بستر نرم‌افزار BPMS و پیاده‌سازی آزمایشی موفق یک نمونه، نیز بخشی از عملکرد شاخص اداره نظارت بر خدمات در سال ۹۸ بوده است.

سید رضا حسینی در ادامه در راستای دولت الکترونیک، تعویض و به‌روزآوری سیستم اعلام و اطفای حریق را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره نظارت بر خدمات شرکت برق منطقه‌ای یزد در سال ۹۹ برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۱۰۳ جلسه کمیسیون مناقصه و برگزاری ۳۱ مورد مناقصه و ۲ مورد مزایده در سال گذشته گفت: از تعداد جلسات مناقصه و مزایده برگزار شده، ۹۶ مورد به عقد قرارداد و ۳ مورد ترک تشریفات مناقصه و مزایده منجر شده است.

حسینی عقد قرارداد خرید ۵ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و ۵ دستگاه ترانس کمکی زمین با مبلغ حدود ۲۷۰ میلیارد ریال و تهاتر بدهی برق مصرفی شرکت ذوب و روی بافق طی دو مرحله با مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان را از دیگر عملکردهای شاخص امور تدارکات و قراردادهای برق منطقه‌ای یزد دانست.

تهاتر مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران شرکت و حتی صنعت برق کشور با بدهی برق مصرفی مشترکین شرکت و همچنین برگزاری حداقل یک مورد مزایده برای فروش اقلام اقساطی و مازاد بر نیاز شرکت از جمله برنامه‌های شاخص معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد برای سال ۹۹ است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات