برگزاری جلسه هفتگی ستاد کاهش پیک استان یزد

برگزاری جلسه هفتگی ستاد کاهش پیک استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف این شرکت گفت: شرایط جدید شرکت در طرح ذخیره عملیاتی به مشترکین صنعتی بر اساس نامه توانیر اعلام و پیگیری لازم برای رعایت سقف پیک بار با استفاده از پتانسیل سایر مشترکین با توانیر انجام شده است.
زارع با اشاره به کنترل روشنایی پست‌های برق و ساختمان‌های اداری صنعت برق استان خاطر نشان کرد: این موضوع در کمیته انرژی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد مطرح شده و مقرر شد موارد مصوب پیگیری شود.
در این نشست پیگیری شرکت توزیع نیروی برق استان در رابطه با تغییر ساعات ادارات استان در ایام پیک انجام و گزارش‌های مربوطه توسط نماینده این شرکت ارائه شد همچنین بنابه گزارش ارائه شده توسط این شرکت نظارت بر عملکرد ادارات استان در قطع بار سرمایشی در زمان پایان وقت اداری انجام شده و بار آن‌ها کنترل و پایش می‌شود.
در ادامه این نشست با توجه به اهمیت عدد پیک نیاز مصرف در پیش بینی‌های آینده استان مقرر شد نشست هماهنگی دیسپاچینگ شرکت‌های برق منطقه‌‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان برای هماهنگی و اعلام میزان مدیریت مصرف شرکت توزیع برای اعمال در عدد پیک نیاز مصرف استان برگزار شود.
در پایان این نشست نیز گزارشی از وضعیت شبکه، مدیریت مصرف استان، رعایت سقف پیک روزانه برق منطقه‌‌ای یزد، وضعیت رشد مصرف توزیع نیروی برق استان یزد، دمای استان و اقدامات انجام شده جهت کنترل پیک توزیع ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف این شرکت گفت: شرایط جدید شرکت در طرح ذخیره عملیاتی به مشترکین صنعتی بر اساس نامه توانیر اعلام و پیگیری لازم برای رعایت سقف پیک بار با استفاده از پتانسیل سایر مشترکین با توانیر انجام شده است.
زارع با اشاره به کنترل روشنایی پست‌های برق و ساختمان‌های اداری صنعت برق استان خاطر نشان کرد: این موضوع در کمیته انرژی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد مطرح شده و مقرر شد موارد مصوب پیگیری شود.
در این نشست پیگیری شرکت توزیع نیروی برق استان در رابطه با تغییر ساعات ادارات استان در ایام پیک انجام و گزارش‌های مربوطه توسط نماینده این شرکت ارائه شد همچنین بنابه گزارش ارائه شده توسط این شرکت نظارت بر عملکرد ادارات استان در قطع بار سرمایشی در زمان پایان وقت اداری انجام شده و بار آن‌ها کنترل و پایش می‌شود.
در ادامه این نشست با توجه به اهمیت عدد پیک نیاز مصرف در پیش بینی‌های آینده استان مقرر شد نشست هماهنگی دیسپاچینگ شرکت‌های برق منطقه‌‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان برای هماهنگی و اعلام میزان مدیریت مصرف شرکت توزیع برای اعمال در عدد پیک نیاز مصرف استان برگزار شود.
در پایان این نشست نیز گزارشی از وضعیت شبکه، مدیریت مصرف استان، رعایت سقف پیک روزانه برق منطقه‌‌ای یزد، وضعیت رشد مصرف توزیع نیروی برق استان یزد، دمای استان و اقدامات انجام شده جهت کنترل پیک توزیع ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات