فراخوان مهندسان دارای صلاحیت اجرا در رشته های معماری و عمران

فراخوان مهندسان دارای صلاحیت اجرا در رشته های معماری و عمران

فراخوان


در راستای برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز جهت عملیاتی نمودن و گسترش بازه خدمات رسانی مجریان ذیصلاح، از کلیه  اعضای محترم  سازمان که دارای صلاحیت اجرا در رشته های مهندسی معماری و عمران می باشند، دعوت بعمل می آید که جهت ارایه درخواست و اخذ پروانه مجری شخص حقیقی به واحد عضویت سازمان مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات