اجرای گشت و کنترل مشترک حفاظت محیط زیست استان های قزوین و مرکزی

اجرای گشت و کنترل مشترک حفاظت محیط زیست استان های قزوین و مرکزی


به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان، محمد سعید محمدی رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: در راستای پایش از زیستگاه مشترک هم مرز در دواستان قزوین و مرکزی و پیشگیری از شکار غیر مجاز و همچنین حفاظت بیشتر از مناطق مرزی دو استان ، گشت مشترک میان ادارات کل دو استان انجام شد.

وی تصریح کرد: در این گشت مشترک که مدیران کل دو استان حضور داشتند با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات پایش بر ارتباط و همکاری هر چه بیشتر دو استان در حوزه های مختلف زیست محیطی تاکید شد.

محمدی ادامه داد: هماهنگی جهت پایش و بازدیدهای مشترک از صنایع خاص و تعامل دو استان در استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی و بازدید کارشناسان از صنایع پیشرو در کاهش آلودگی  زیست محیطی از دیگر اهداف این گشت مشترک بوده است .

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: با توجه به افزایش گشت های مشترک پرسنل یگان مرکزی و قزوین در روزهای آتی شاهد ایجاد امنیت بسیار مناسب در زیستگاه‌ها و مناطق مرزی دو استان خواهیم بود. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات