شاهد اتفاقات خوبی در ساماندهی شهرک شهید بهشتی با مدیریت شهرداری ...

شاهد اتفاقات خوبی در ساماندهی شهرک شهید بهشتی با مدیریت شهرداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات