توزیع بیش از ۷ تن گوشت مرغ منجمد تنظیم بازار در فروشگاه های «شهر ما»

توزیع بیش از ۷ تن گوشت مرغ منجمد تنظیم بازار در فروشگاه های «شهر ما»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات