مکاتبه رئیس شورای اسلامی شهر ساری با شهرداری در خصوص ضرورت حل مشکلات بیمه ای پرسنل و پاسخ شهردار

مکاتبه رئیس شورای اسلامی شهر ساری با شهرداری در خصوص ضرورت حل مشکلات بیمه ای پرسنل و پاسخ شهردار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، تصویر نامه شمشیربند و پاسخ شهردار در زیر آمده است:


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات