انتصاب رییس و اعضای کارگروه راهبری مستندسازی شرکت آب منطقه ای...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به منظور اخذ اسناد مالکیت و ساماندهی امکانات و استفاده از ظرفیت های بالقوه و افزایش بهره وری در شرکت در ابلاغی رئیس و اعضای کارگروه راهبری مستندسازی شرکت را تعیین کرد.

در ابلاغ مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل خطاب به دکتر علی حیدری اناری آمده است: «با استناد به نامه مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و پیرو تشکیل کارگروههای قبلی، موضوع بخشنامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و به منظور اخذ اسناد مالکیت و ساماندهی امکانات (املاک، ساختمان ها، اموال غیرمنقول) و ظرفیت بالقوه در شرکت و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از آنها، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کارگروه راهبری مستندسازی شرکت تعیین می گردید.»

همچنین در ادامه متن این ابلاغ آمده است: «امید است با استعانت از خداوند متعال و به بهره گیری از تجربیات خود و مساعدت و همدلی دیگر اعضای کارگروه، در تحقق اهداف مورد اشاره موفق باشید.»

همچنین در این ابلاغ مهندس علیرضا شاهین فر بعنوان دبیر و عضو کارگروه و مهندس عبدالرضا محبت دار، مهندس امین حسین پور، مهندس سیدنادر راشدی، مهندس بابک خیاط رستمی، یوسف حقی، مهندس داود کیخسروی و مهدی زنده دل بعنوان اعضای کارگروه تعیین شدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات