بحران مسکن و آسیب‌های جدید اجتماعی

به گزارش اخبار ساختمان، رشد عجیب قیمت مسکن در چند دهه اخیر و به ویژه در سه سال گذشته، سرپناه را از حقی بدیهی به کالایی لوکس که از دسترس بسیاری از گروه‌هایی اجتماعی کم درآمد خارج شده، تبدیل کرده است. افزایش شدید قیمت مسکن که از تهران و کلان شهر‌ها به شهرستان‌های کوچک نیز سرایت کرده، زندگی طبقه متوسط و فرودست شهرنشین را به شدت متاثر کرده و ضمن شکستن بسیاری از تابو‌های فرهنگی، تغییراتی در بافت اجتماعی جامعه ایجاد و همچنین به شکل گیری اشکال مختلف سکونت منجر شده است. تحت تاثیر دهه‌های ناکامی در سیاست‌گذاری برای تامین مسکن و بن خصوص تحت تاثیر بحران بسیار شدید اقتصادی‌ای که به دنبال تحریم‌ها کشور را فرا گرفته است، داشتن محلی برای زندگی را به بزرگترین دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده و از کیفیت زندگی شان شدیدا کاسته است. افزایش قیمت مسکن و همزمان با آن عدم رشد دستمزد‌ها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات