نامه سازمان محترم بازرسی کل استان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان از ابتدای سال 99

نامه سازمان محترم بازرسی کل استان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان از ابتدای سال 99

نامه سازمان محترم بازرسی کل استان اصفهان به بازرسی محترم شهرداری اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان از ابتدای سال 99.
رئیس منطقه 6 سازمان و بازرس کل سازمان استان اصفهان پیرو مکاتبه مهندس عسکری در رابطه با ادامه دریافت عوارض نظارت از مهندسین ناظر ساختمان طی نامه ای اخذ این وجه را غیر قانونی دانست.
طباطبایی مهریزی با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر ادامه دریافت غیرقانونی عوارض موصوف با اشاره به مکاتبات صورت گرفته پیشین، مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان را مکلف به بررسی و اعلام نتیجه به بازرسی کل استان اصفهان نمود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات