حمایت سازمان از نشریات،کتب و تالیفات اعضا محترم سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان،به استناد، بند دو دوازدهمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۴ خرداداماه ۹۹، مبنی بر حمایت سازمان از نشریات،کتب و تالیفات اعضا سازمان،به استحضار میرساند اعضا محترم جهت ارائه مستندات مربوطه به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات