تعیین تعرفه کارشناسان ماده ۲۷

به گزارش روابط عمومی سازمان،به استناد بند ۳ سیزدهمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱ خردادماه۹۹، تعرفه کارشناسان ماده ۲۷،طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه محترم هیات محترم دولت در هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر گردید حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسان ماده ۲۷ برابر حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب و تعیین گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات