بشنوید|تردد عادی و روان در همه محورهای شمالی کشور/ ترافیک در آزادراه کرج - قزوین و محور ساوه - تهران

بشنوید|تردد عادی و روان در همه محورهای شمالی کشور/ ترافیک در آزادراه کرج - قزوین و محور ساوه - تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات