نامه اداره کل راه و شهرسازی البرز در خصوص شرایط انتخاب ارکان سازمان و هیات رییسه گروههای تخصصی

نامه اداره کل راه و شهرسازی البرز در خصوص شرایط انتخاب ارکان سازمان و هیات رییسه گروههای تخصصی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات