عزم مدیریت شهری و شورا در حمایت از اصناف/ ثبت کمترین میزان پلمپ ...

عزم مدیریت شهری و شورا در حمایت از اصناف/ ثبت کمترین میزان پلمپ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات