در زمینه استفاده از پیاده رو های مقابل واحد های صنفی در کشور الگو ...

در زمینه استفاده از پیاده رو های مقابل واحد های صنفی در کشور الگو ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات