نشاط و زیبایی بصری شهر در گرو رونق بخشی به اصناف فعال در سطح شهر است

نشاط و زیبایی بصری شهر در گرو رونق بخشی به اصناف فعال در سطح شهر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات