حرکت به سمت شهر هوشمند نه یک انتخاب بلکه یک الزام باید باشد.

حرکت به سمت شهر هوشمند نه یک انتخاب بلکه یک الزام باید باشد.

حرکت به سمت شهر هوشمند نه یک انتخاب بلکه یک الزام باید باشد.
شهردار شاهرود با تاکید بر اینکه شهر هوشمند برای شاهرود الزام باشد، گفت: لازمه این کار مدیریت خردمندانه و مشارکت پذیر است که تجلی آن در قالب شاهرود هوشمند پیگیری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه فناوری های نو ظهور باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد، افزود: اقتصاد هوشمند، جابجایی هوشمند، محیط هوشمند، زیر ساخت های هوشمند و زندگی هوشمند از ضروریات تحقق شهر هوشمند است که امیدواریم شهرداری شاهرود بتواند در این راستا گامهای بلندی را بردارد.
وی ضمن بیان این مطلب که مهمترین رکن شهر هوشمند، شهروند هوشمند است، ابراز داشت: هوشمند سازی دو اثر جدی دارد؛ یک اینکه امورات شهر بر مبنای ارائه خدمات هوشمند و غیر حضوری باشد و دیگر اینکه شهروندان در آن شهر راحت تر و با کیفیت تر زندگی کنند این برنامه ریزی یکی از اهداف بلند مدت شهرداری شاهرود است و برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات