دوربرگردانهای ایمن سطح شهر ضامن ایمنی شهروندان/ ایمن سازی دوربرگردانهای جدید الاحداث در دستور کار شهرداری قرار گرفت

دوربرگردانهای ایمن سطح شهر ضامن ایمنی شهروندان/ ایمن سازی دوربرگردانهای جدید الاحداث در دستور کار شهرداری قرار گرفت

دوربرگردانهای ایمن سطح شهر ضامن ایمنی شهروندان/ ایمن سازی دوربرگردانهای جدید الاحداث در دستور کار شهرداری قرار گرفت
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اصلاح هندسی و دوربرگردانهای ایمن در سطح شهر به ایمنی شهروندان کمک می کند، گفت: ایمن سازی دوربرگردانهای جدید الحداث در سطح شهر از اولویت های واحد ترافیک حوزه معاونت عمران است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با توجه به اجرای آرام سازی تقاطع و دور برگردان پایانه مسافر بری در بلوار خلیج فارس، افزود: دور برگردان این مسیر غیر ایمن بوده و طبق مصوبه شورای ترافیک 200متر بالاتر دوربرگردان ایمن احداث شده است.
وی ضمن بیان این مطلب که این عملیات به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل، ترافیک شهری و کاهش معضلات ترافیکی و نگاه ویژه مدیریت شهری با ایجاد آرامش و رفاه شهروندان در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: اجرای آرام سازی و دور برگردانهای در مسیرهای اصلی در جهت رفع گره های ترافیکی و تامین ایمنی شهروندان در حال انجام است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات