دبیر کمیته ورزش شرکت آب منطقه ای مازندران تعیین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران آقای سید عباس حسینی معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای مازندران با صدور ابلاغی آقای حمیدرضا قهاری را با حفظ سمت سازمانی به عنوان دبیر کمیته ورزش معرفی نمودند

در این ابلاغ ضمن اشاره به لزوم توسعه و تعمیم امر ورزش و حفظ تامین سلامت جسمی و روحی کارکنان و فراهم نمودن موجبات تفریحات سالم برای کارکنان و خانواده آنان و همچینن آرزوی توفیق برای ایشان، بر اجرای تصمیمات و سیاست های شورای ورزشی شرکت برابر اساسنامه و نظام نامه تربیت بدنی وگسترش ورزش های همگانی وزارت نیرو تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات