در 3 ماهه سال جاری محقق شد، تولید بیش از 2 میلیارد و 900میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

در 3 ماهه سال جاری محقق شد، تولید بیش از 2 میلیارد و 900میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات