برگزاری نخستین انتخابات آنلاین نظام مهندسی تهران

برگزاری نخستین انتخابات آنلاین نظام مهندسی تهران


هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دستور برگزاری آنلاین انتخابات هشتمین دوره گروههای تخصصی این سازمان را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با توجه به شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا و تسهیل حضور حداکثری اعضا، موضوع برگزاری انتخابات گروههای تخصصی به صورت آنلاین، در جلسه هیات مدیره سازمان مطرح و با موافقت حداکثری به تصویب رسید.

در برگزاری آنلاین انتخابات، اعتبار کارت عضویت، تطابق مشخصات عضو، کنترل مالکیت شماره تلفن همراه کنترل می شود و اعضا ضمن رؤیت لیست انتخاب خود، پیامک ثبت نهایی رأی را دریافت می کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات