راه اندازی فاز دوم الکترونیکی شدن مکاتبات نظام مهندسی خراسان جنوبی

راه اندازی فاز دوم الکترونیکی شدن مکاتبات نظام مهندسی خراسان جنوبی


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی از الکترونیکی شدن مکاتبات بین اعضای سازمان در راستای الکترونیکی شدن خدمات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی، حسین عباسی در تشریح این خبر گفت: براساس تصمیمات سازمانی مبنی بر حذف مکاتبات کاغذی و سرعت عمل در انجام مکاتبات و جایگزینی آن با خدمات ااکترونیکی، با تلاشها و پیگیری های صورت گرفته، بستر مکاتبات بین اعضا در فاز دوم فراهم شدده است.

عباسی افزود: با قابلیتی که این بستر دارد کلیه مکاتبات بین اعضای سازمان به صورت الکترونیکی و دو طرفه است.و برقراری این ارتباط باعث تسریع در امور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر این طرح، پرهیز ازمراجعات غیرضروری، صرفه جویی در استفاده از کاغذ و همچنین  سهولت در امور ارتباطات را می توان نام برد.

عباسی در پایان افزود:پیش از این سامانه مکاتبات با هدف ارتباط اعضا با سازمان نیز راه اندازی شده و سعی بر این است کلیه خدمات به صورت الکترونیکی ارائه گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات