آسفالت ریزی اساسی در حوزه شهرداری منطقه 6

آسفالت ریزی اساسی در حوزه شهرداری منطقه 6

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات